Välkommen till Clydesdale!
Är du 20 år eller äldre?
Denna webbsida innehåller information om alkoholdrycker. För besök på denna webbplats måste du vara 20 år eller äldre.
Genom att fortsätta att använda clydesdale.se så bekräftar du att du är 20 år eller äldre. Du godkänner då även att clydesdale.se använder s.k. cookies. Clydesdale.se använder cookies för att göra din upplevelse här lite bättre.
CSR - Corporate Social Responsibility Policy

Då Clydesdale AB är sprunget ur ett bolag som har vunnit miljöpriser och som samarbetat med olika organisationer, så är det självklart att Clydesdale skall vara en föregångare i branschen.

Eftersom Clydesdale är ett företag som arbetar med företag i andra länder så är vi medvetna om att vår verksamhet påverkar vår omvärld. Förutom vårt grundläggande miljötänk så använder vi även de principer och regler som satts upp av Förenta nationernas "The Global Compact" som grund för vårt arbete.


I samarbete med vår största kund, Systembolaget AB, så följer vi även "BSCI Code of Conduct" som innehåller inte bara FNs The Global Compact utan även lite fler regler och överenskommelser.


Global Compacts tio principer
På "World Economic Forum" i Davos 1999 uppmanade FN:s generalsekreterare, Kofi Annan, näringslivet att ta globalt ansvar. Generalsekreterarens initiativ ledde till bildandet av "The Global Compact", som innefattar principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag. Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.


Mänskliga rättigheter
Princip 1
Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka; och


Princip 2
försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.


Arbetsvillkor
Princip 3
Företagen ombeds att upprätthålla ("uphold") föreningsfrihet och ett faktiskt ("effective") erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar;


Princip 4
avskaffande av alla former av tvångsarbete;


Princip 5
faktiskt ("effective") avskaffande av barnarbete; och


Princip 6
avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.


Miljö
Princip 7
Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker;


Princip 8
ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och


Princip 9
uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.Korruption
Princip 10
Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.


 

Beställning / Kundvagn
Det är lätt att beställa varor via vår hemsida.
Nyhetsbrev
Nyhetsbrev 2023-208
Så blev det sommar
Nåja, lite beroende på var man bor. Men kalendern säger sommar! Här i Stockholm är det forfarande väl svalt på kvällarna. Att då slå sig ned med något gott inomhus är nog rätt skönt ändå. Nu i juni har vi åter en snygg rad med nyheter som vi släpper lösa på vår svenska marknad. Vissa mer spännande än andra, men buketten är blandad och innehåller många riktiga godbitar.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev! Bli den första att få veta...
Jag vill vara med!
Senaste nytt
Fastnat i tullen?
I och med Brexit 2021-01-01 så har distansförsäljning blivit annorlunda och paket kommer att fastna i tullen.
Turordning vid beställning
Lite information om hur turordningen är vid beställningar från Systembolagets Beställningssortiment.
Dryckeslistor
Nu kan du hitta en lista på vad som provades på vår provning!
Till Dryckeslistorna
Provningar
Provningar med Clydesdale
Vill du att någon från Clydesdale skall komma till er för att hålla en provning?