CSR - Corporate Social Responsibility Policy

Då Clydesdale AB är sprunget ur ett bolag som har vunnit miljöpriser och som samarbetat med olika organisationer, så är det självklart att Clydesdale skall vara en föregångare i branschen.

Eftersom Clydesdale är ett företag som arbetar med företag i andra länder så är vi medvetna om att vår verksamhet påverkar vår omvärld. Förutom vårt grundläggande miljötänk så använder vi även de principer och regler som satts upp av Förenta nationernas "The Global Compact" som grund för vårt arbete.


I samarbete med vår största kund, Systembolaget AB, så följer vi även "BSCI Code of Conduct" som innehåller inte bara FNs The Global Compact utan även lite fler regler och överenskommelser.


Global Compacts tio principer
På "World Economic Forum" i Davos 1999 uppmanade FN:s generalsekreterare, Kofi Annan, näringslivet att ta globalt ansvar. Generalsekreterarens initiativ ledde till bildandet av "The Global Compact", som innefattar principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag. Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.


Mänskliga rättigheter
Princip 1
Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka; och


Princip 2
försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.


Arbetsvillkor
Princip 3
Företagen ombeds att upprätthålla ("uphold") föreningsfrihet och ett faktiskt ("effective") erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar;


Princip 4
avskaffande av alla former av tvångsarbete;


Princip 5
faktiskt ("effective") avskaffande av barnarbete; och


Princip 6
avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.


Miljö
Princip 7
Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker;


Princip 8
ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och


Princip 9
uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.Korruption
Princip 10
Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.


 

Beställning / Kundvagn
Det är lätt att beställa varor via vår hemsida.
Nyhetsbrev
Nyhetsbrev 2020-173
Man får inte nog
Sommaren har varit bra, aningen sval stundtals men även riktigt varm och skön med sol och bad. Precis så som Vince Clark döpte sin hit från 1981; I just can't get enough, så vill jag ha mer. Det var ju Depeche Mode som spelade hiten på 80-talet. Det var då och nu är nu och nu är
lite annorlunda. Det lilla viruset gör vad det kan för att göra våra liv lite svårare.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev! Bli den första att få veta...
Jag vill vara med!
Senaste nytt
Turordning vid beställning
Lite information om hur turordningen är vid beställningar från Systembolagets Beställningssortiment.
Dryckeslistor
Nu kan du hitta en lista på vad som provades på vår provning!
Till Dryckeslistorna
Provningar
Provningar med Clydesdale
Vill du att någon från Clydesdale skall komma till er för att hålla en provning?